Blog

Pluginy

Jak wgrać plugin do serwera Minecraft?

Będąc administratorem, można zastanawiać się, jak wgrać plugin do serwera Minecraft. Zagadnienie to z pozoru proste może przysporzyć wielu problemów. Jak więc do niego podejść?

Rodzaj serwera

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż każdy serwer jest tym odpowiednim. Szukając serwera, natknąć się można na kilka rozwiązań:

  • Minecraft Server – Rozwiązanie Mojangu, które umożliwia wspólną zabawę, jednak nie jest zdolne do wczytania pluginów.
  • Bukkit – Swego czasu najpopularniejsze rozwiązanie serwerowe, jednak z powodu dokumentu, tzw. EULA, zostalo zepchnięte do cienia. To rozwiązanie jest gotowe na pluginy.
  • SpigotMC – Chyba najpopularniejsza alternatywa dla Bukkita korzystająca z jego rozwiązań, w tym pluginów.
  • Bungeecord – Serwer agregujący, który jedynie łączy inne serwery w jedną sieć. Pluginy dla niego muszą być szczególne z powodu jego odmiennej mechaniki.

Oczywiście istnieje na rynku także kilka innych rozwiązań, m.in. Paper, Sponge, czy Waterfall, i nie wszystkie one są na bazie Bukkita, dlatego należy dokładnie wczytać się czy nasz plugin będzie z nim kompatybilny, czy nie. Wymienione wyżej rozwiązania są najpopularniejszymi.

Miejsce na pluginy do serwera Minecraft

Kiedy serwer jest już w pełni uruchomiony, domyślnie nie posiada on żadnych pluginów, co można sprawdzić za pomocą komendy /plugins albo /pl. W miejscu, gdzie znajduje się plik z serwerem, utworzony przez niego został dodatkowo folder plugins, który co ciekawe, nie jest całkowicie pusty. Znajduje się tam folder bStats, w którym jest plik konfiguracyjny config.yml, o następującej treści:

# bStats collects some data for plugin authors like how many servers are using their plugins.
# To honor their work, you should not disable it.
# This has nearly no effect on the server performance!
# Check out https://bStats.org/ to learn more :)
enabled: false
serverUuid: 65e2cd63-08a9-4eb6-a90c-91117b1e29ca
logFailedRequests: false
logSentData: false
logResponseStatusText: false

bStats jest narzędziem służącym do mierzenia wykorzystania pluginów przez ich twórców. Jeśli więc tworzymy serwer testowy, dla siebie lub grupy znajomych, nie powinniśmy nic zmieniać, by nie zakłamywać danych. Jeśli jednak serwer ten ma być publiczny, warto zmienić enabled: false na enabled: true, by umożliwić pomiar. Reszty danych nie powinniśmy zmieniać, chyba że mamy absolutną pewność tego, co robimy.

Jak wgrać plugin do serwera Minecraft?

By wgrać plugin do serwera Minecraft (np. Bukkit albo spigot), należy przenieść plik *.jar pluginy do folderu plugins, a następnie przeładować serwer za pomocą komendy /reload lub /rl, jednak bezpieczniejszym rozwiązaniem jest całkowite wyłączenie serwera komendą /stop, i uruchomienie go ponownie od sera. W trakcie uruchamiania plugin (o ile będzie potrzebny) wygeneruje własny folder z plikiem konfiguracyjnym. Od tego momentu plugin jest załadowany na serwerze i można go używać.

Pluginy

Plugin do przenoszenia graczy

Przy bardzo wielu rodzajach rozgrywek plugin do przenoszenia graczy jest niemalże niezbędny. Konieczność przenoszenia graczy z miejsca na miejsce na ich życzenie niejednokrotnie jest obligatoryjna. Ważnym jest jednak, by był on bardzo prosty i wygodny w użyciu, zarówno dla twórców map oraz serwerów, jak i dla ich użytkowników, czyli graczy. Jest to także plugin idealny przykładowo na serwer budowlanka – każdy budowniczy może się dzięki temu bez użycia komend dostać na swoją mapę. Przyjrzyjmy się przykładowemu pluginowi.

Tabliczka teleportująca

Najprostszą wersją pluginu do przenoszenia graczy jest tabliczka teleportująca. Administrator ustawia tablicę przykładowo w następujący sposób:

Analizując jej treść, w następujących liniach znajdują się kolejno:

  1. Fraza kluczowa [TELEPORT], sygnalizująca pluginowi, iż należy cały tekst analizować.
  2. Zawarta w [] nazwa świata, na który zostanie gracz przeniesiony.
  3. Zawarte w [] i wymienione po przecinku koordynaty x, y oraz z do których gracz zostanie przeniesiony.
  4. Dowolny tekst, który nie zostanie usunięty przy prawidłowym stworzeniu tabliczki.

W tym wypadku użyto następującego tekstu:

[TELEPORT]
[world]
[100, 70, -100]
KLIKNIJ MNIE

Po zatwierdzeniu tekstu na tabliczce ta zmienia swoją treść i staje się tabliczką teleportującą:

Po zmianie treści tabliczki staje się ona teleportującą we wskazane podczas tworzenia koordynaty oraz wyszczególniony tekst. Kliknięcie jej Prawym Przyciskiem Myszy sprawi, że gracz zostanie przeniesiony we wskazaną lokalizację. Warto zauważyć, że ostatnia linijka nie została zamieniona, dzięki czemu można napisać tam dowolny komentarz, który później będzie widoczny.

Skąd wziąć plugin do przenoszenia graczy?

Pragniemy poinformować, że plugin ten znajduje się w naszej paczce “budowlanka”.